لطفا منتظر بمانيد
 
معرفی انجمن

 

انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران در 14/9/1387 بر اساس قانون تشکیل انجمن های پزشکی رسما تاسیس گردید. هدف از تشکیل این انجمن بالا بردن سطح دانش پزشکی در رشته قلب و عروق و بخصوص اینترونشنال کاردیولوژی (ترمیم قلب و عروق از طریق کاتتر) برای پزشکان و عموم مردم میباشد.

این فعالیت ها شامل برگزاری همایش های علمی – انتشار مطالب پزشکی– همکاری علمی با سایر انجمن ها و موسسات پزشکی داخل و خارج کشور است. در جهانی که روش های درمانی بسوی تهاجم کمتر و رفاه بیشتر بیماران پیش میرود نه تنها اولویت در پیشگیری است بلکه درمان بیماری های قلب و عروق نیز باید در صورت امکان با ساده ترین راه یعنی درمان طبی و در درجه دوم ترمیم با ابزارهای کاتتری انجام شده و در نهایت جراحی قلب و عروق پیشنهاد گردد. بدیهی است هر یک از این روش ها جایگاه ویژه خود را برای بیماران مختلف دارد.

این انجمن افتخار دارد که برای ارتقاء سطح دانش پزشکی در رشته اینترونشنال کاردیولوژی فعالیت داشته تا بهترین روش های متداول این رشته را با گردهمایی و تبادل نظرهای دانشمندان ایرانی و خارجی انتشار دهد. با تکیه بر اساسنامه انجمن از همکاران محترم اینترونشنال کاردیولوژی به عنوان عضو پیوسته و سایر همکاران رشته های قلب و عروق بعنوان عضو وابسته برای عضویت به این انجمن دعوت به عمل میاید.

© انجمن اينترونشنال كارديولوژي ايران 1388 - 1387 - RayanPajouhCMS