لطفا منتظر بمانيد
 
اعضاء هیات مدیره

دکتر محسن معدنی

دبیر

دکتر ایرج فیروزی

رئیس

دکتر محمود هاشمیان

نایب رئیس

دکتر داوود اخلاق موید

عضو

دکتر علی محمد حاجی زینعلی

بازرس

دکتر سیف الله عبدی

عضو

© انجمن اينترونشنال كارديولوژي ايران 1388 - 1387 - RayanPajouhCMS