لطفا منتظر بمانيد
 
سخنرانی ها

 

ردیف عنوان تاریخ معرفی کننده مشاهده فایل بصورت Power Point یا Pdf
1 Transradial Intervention - آقای دکتر امید هاشمی فرد کلیک
2   PERCUTANEOUS CLOSURE OF PATENT FORAMEN OVALE VERSUS MEDICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH CRYPTOGENIC EMBOLISM: THE PC TRIAL - Bernhard Meier کلیک 
3

Appropriateness Criteria for Coronary Revascularization 

- آقای دکتر سید ابراهیم کسائیان   کلیک
4 Device Loss - آقای دکتر فرشاد شاکریان کلیک
5 Below the Knee Interventions - آقای دکتر سید ابراهیم کسائیان کلیک
6 Appropriateness Criteria for Coronary Revascularization - آقای دکتر سید ابراهیم کسائیان کلیک
7 Interventional Cardiology News فروردین 88 آقای دکتر سید ابراهیم کسائیان کلیک
8 Coronary Artery Complications of PCI - آقاي دکتر صنعتي

کليک

9 Complications of Cardiac Catheterization - آقاي دکتر صنعتي کليک
10 Peri-Procedural Management of PCI Patients - آقای دکتر صنعتی

کلیک

11 Cardiac Catheterization and Coronary Angiography - آقای دکتر صنعتی کلیک
12 Interventional Cardiology news April 2009 - آقای دکتر سید ابراهیم کسائیان کلیک
13 Stent Thrombosis 2/7/88 آقای دکتر بهرام امینیان کلیک
14 The Peripheral Arterial Disease Guideline: Evidence-Based Management of Patients With PAD - آقای دکتر سید ابراهیم کسائیان کلیک
15 ACC AHA guideline for HCM 2011 آقای دکتر محمود هاشمیان کلیک
16 ACCF AHA guideline for CABG 2011 آقای دکتر محمود هاشمیان کلیک 
17  ACCF AHA SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention 2011 آقای دکتر محمود هاشمیان کلیک
18 AHA & ACC guideline for second. prevention 2011 آقای دکتر محمود هاشمیان کلیک 
19  ACC , AHA, SCAI guidline for PCI slides Set 2011 آقای دکتر محمود هاشمیان کلیک
20 ACCF,AHA , SCAI guideline for PCI 2011 آقای دکتر محمود هاشمیان کلیک 
© انجمن اينترونشنال كارديولوژي ايران 1388 - 1387 - RayanPajouhCMS