لطفا منتظر بمانيد
 
خبرها (30)
انتخاب گروه خبر
 
کنفرانس یک روزه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی آبان ماه 1395
گروه خبری انجمن- ۱۳۹۵ بيست و هفتم مهر
برگزاري كنفرانس IRAN PCR در دي ماه 1395
۱۳۹۵ بيست و هفتم مهر
The ISOIC schedule for PCR 2015
گروه خبری انجمن- ۱۳۹۴ چهاردهم ارديبهشت
سمپوزیوم یکروزه 29 خرداد 93 با موضوع اینترونشن در ضایعات بایفورکیشن و LM
۱۳۹۳ دوازدهم خرداد
کنفرانس 28 فروردین 93 انجمن اینترونشنال کاردیولوژی با موضوع آنوریسم کرونر
۱۳۹۳ بيست فروردين
سمپوزیوم یک روزه بیماری های وریدی و درمان های اندووسکولار 26 دی 92
گروه خبری انجمن- ۱۳۹۲ بيست و سوم دي
آمار فعالیت کت لب های ایران در سال 90
گروه خبری انجمن- ۱۳۹۲ دهم آذر
معرفی کارگروه Complex PCI ماموریت ، بیماری های مورد پوشش و روش ها
گروه خبری انجمن- ۱۳۹۲ بيست و ششم آبان
معرفی کارگروه اینترونشن در سندرم های حاد کرونر ماموریت ، بیماری های مورد پوشش و روش ها
گروه خبری انجمن- ۱۳۹۲ بيست و ششم آبان
معرفی کارگروه (SHD) Structural Heart Disease ماموریت ، بیماری های مورد پوشش و روش ها
۱۳۹۲ بيست و ششم آبان
123
 
© انجمن اينترونشنال كارديولوژي ايران 1388 - 1387 - RayanPajouhCMS